+90 452 888 08 26

Hakkımızda

Hakkımızda

Altaş Gayrimenkul Ailesi nitelikli ve yaşanılabilir konut ihtiyaçlarını karşılamak için Ordu’da kurulmuş ve kısa zamanda bir marka olmuştur.

Şirketimiz, müşteri memnuniyetini hedef alan, kalite ve güvenliği ön planda tutan konut ve iş yerleri üretimleri yapmaktadır. Kendisini sürekli yenileyen, daima daha iyisi için çaba sarf eden, kazanmanın yanında müşterisine kazandıran şirketimiz, hizmetlerini tüm bölgeye yaymak arzusu içerisindedir. Referanslarımız tamamladığımız konutlardan önce siz değerli müşterilerimizin projelerimize olan olumlu katkılarıdır.

 • İnşaat sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde en son teknoloji ve inşaat yeniliklerini uygulamak,
 • Tüm inşaat tasarım ve üretim faaliyetlerinde; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak,
 • Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmek, beklentilerini gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Sunulan hizmetlerin fiyat-verimlilik dengesini gözetmek,
 • Yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek,
 • Her aşamada ve tüm ayrıntılarda kalitede dünya standartlarını hedeflemek,
 • Çalışanları sürekli eğitmek ve kalite konusunda hassasiyetlerini arttırmak ve hedeflenen kaliteye ulaşmak için katılımlarını sağlamak,
 • Çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek, Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmaktır.
 • Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.
 • Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.
 • Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.
 • Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.
 • Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.
 • Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.
 • Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak.
 • Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak.
 • Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak.
 • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışmak.
 • Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanların kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek.
 • Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını, güvenlik önlemlerin uygulamasında destek ve katılımlarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • Çevreyi temiz ve düzenli tutarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktır.