+90 452 888 08 26

KURUMSAL

KURUMSAL

Gelecek Nesillere

Gelecek nesillere sürdürülebilir yapılar bırakma misyonuyla kent mimarisine estetik ve yaşama değer katan projeler üretir.

Güvenliği Unutmaz

Deprem ülkesi Türkiye’de sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığı gerçeğini önceliğini unutmaz

Köklü Geçmişi

Köklü geçmişi, güçlü finansal yapısı, yüksek kalite anlayışı, yenilikçi mimari tarzı ve doğaya dost yaklaşımını benimser

Kalite ve Maliyet

Malzemeleri Altaş Şirketler Grubu bünyesinden tedarik ederek maliyet ve kalite avantajı sağlar.

Bilgi ve Deneyimi

Köklü geçmişinin ışığında sahip olduğu bilgi ve deneyime, son teknoloji mimari teknikleri ve yapı ürünlerini entegre eder.

Zamanında Teslim Eder

Güçlü finansal yapısı sayesinde tüm projelerini zamanında ve eksiksiz olarak teslim eder.

Temel Değerlerimiz

Biz; faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, yaptığımız işi en iyi şekilde, uluslararası standartlara ve Türkiye’de belirtilen mevzuatlara uygun, eksiksiz hayata geçirmekle, örnek ve öncü olmakla yükümlüyüz. Çalışmalarımıza bu temel yaklaşımla başlıyor ve bu anlayıştan taviz vermeden projelerimizi tamamlıyoruz.

“Güven, Kalite, Hizmet”

VİZYONUMUZ 

İlimizde gösterdiğimiz başarılara, il dışı projelerle  ulusal bir marka haline gelerek sadece lider değil, öncü olmak.

MİSYONUMUZ

“Güven, Kalite, Hizmet” değerlerimizin, tüm faaliyetlerimizde eksiksiz yer almasını sağlamak.

İlkelerimiz

 • Gerçekleştirilen projelerde, kaliteyi zamanında ve belirlenen değerde sunmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek,
 • Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden çalışmak,
 • Firma içi iletişimde kalite gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymaktır.
 • Dayanışma ve İş Birliği
 • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
 • İhtiyatlılık
 • Yenilikçilik
 • Yetkinlik
 • Sürdürülebilirlik